กองทุนไหนดี by FINNOMENA

กองทุนแนะนำที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แบ่งตามประเภทและหมวดหมู่ กองทุน เพื่อให้คุณเลือกกองทุนได้อย่างมืออาชีพผ่าน คำแนะนำและมุมมองจากทีมงาน FINNOMENA

Tactical Call

กองทุนเด่นที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีใน ระยะสั้น - กลาง โดยพิจารณาจากปัจจัยและจังหวะ ของตลาดในปัจจุบัน

ไป Tactical Call

Long-term Call

กองทุนเด่นที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีใน ระยะยาว โดยพิจารณาจากตลาดหรือดัชนีที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ไป Long-term Call